Sorteeritud ehitusjäätmed

Sorteeritud ehitusjäätmed on nende tekkekohas ERALDI KOGUTUD ja vedajale ERALDI ÜLEANTAVAD taaskasutuseks sobilikud jäätmed

Sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmed

Betoonijäätmed (tükk < 60 cm) Arvuta hind ja telli
Tellis, jms kivijäätmed Arvuta hind ja telli
Puit (puhas töötlemata puit) Arvuta hind ja telli
Puit (töödeldud puit, vineer jms) Arvuta hind ja telli
Kivid ja pinnas Arvuta hind ja telli

Ehitusjäätmete sorteerimine

Ehitusjäätmed tuleks sortida ja võimalikult suurel määral taaskasutada juba ehituse käigus, sest nii saadakse kõige kvaliteetsem taaskasutatav jäätmematerjal. Eraldatud materjalid saab suunata materjaliringlusse - nt saab inertseid täitematerjale kasutada selleks ettenähtud pinnasetäitekohtades; ehituskive saab taaskasutada; puidujäätmeid saab kasutada küttematerjalina või katlamajadele hakkepuidu valmistamiseks. Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks, võib jäätmed sortimiseks üle anda vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele

Oluline info eelsorteeritud jäätmete üleandmisel:

  • Anna kindlasti teada oma soovist anda ehitusjäätmeid üle eelsorteeritult - kodulehelt tellides vali vastav jäätmeliik; telefoni teel tellides anna dispetserile teada oma soovist - ainult nii kehtivad sulle allahindlused
  • Vali õige suurusega konteiner - mida raskem on äraantav materjal, seda väiksem konteiner
  • Kui oled tellinud eelsorteeritud ehitusjäätmete konteineri tühjenduse, aga konteineri tühjendamisel selgub, et konteiner sisaldab segaehitusprahti, siis rakendatakse ka segaehitusprahi äraveo hinda

Küsi lisainfot!

PRÜGIVEDU.EE hoolitseb sorteerimise eest

Kõik meie poolt kogutud ehitusjäätmed läbivad sorteerimisprotsessi, mille tulemusena leiavad taaskasutamist keskmiselt 80 protsenti jäätmetest. Eelsorteeritud ehitusjäätmeid saate meile anda üle segaehitusprahi hinnast soodsamalt tingimusel, et konteiner sisaldab ainult ühte liiki jäätmeid

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA