Jäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Betoonijäätmed (tükk < 60 cm) Arvuta hind ja telli
Tellis, jms kivijäätmed Arvuta hind ja telli
Puit (puhas töötlemata puit) Arvuta hind ja telli
Puit (töödeldud puit, vineer jms) Arvuta hind ja telli
Kivid ja pinnas Arvuta hind ja telli
Ehituspraht (ei sisalda penoplasti, villa, saepuru) Arvuta hind ja telli
Segaehituspraht (sh penoplast, vill, saepuru) Arvuta hind ja telli

Kinnisvara hooldus- ja majapidamistööde jäätmed, sh KÜ-d

Majapidamispraht (segaolmejäätmed) Arvuta hind ja telli
Suurjäätmed (mööbel) Arvuta hind ja telli

Maaparandus-, pinnase- ja süvendustööde jäätmed

Asfalditükid Jäätmekood: 17 03 02 Arvuta hind ja telli
Süvenduspinnas Jäätmekood: 17 05 06 Arvuta hind ja telli
Teetammitäitematerjal Jäätmekood: 17 05 08 Arvuta hind ja telli
Pinnase tervendustööde jäätmed Jäätmekood: 19 13 02 Arvuta hind ja telli

Katlamajade ja jõujaamade jäätmed

Koldetuhk, räbu ja katlatolm Jäätmekood: 10 01 01 Arvuta hind ja telli
Kivisöelendtuhk Jäätmekood: 10 01 02 Arvuta hind ja telli
Turba ja puidu põletamisel tekkinud lendtuhk Jäätmekood: 10 01 03 Arvuta hind ja telli
Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu, katlatolm Jäätmekood: 10 01 15 Arvuta hind ja telli
Koospõletamisel tekkinud lendtuhk Jäätmekood: 10 01 17 Arvuta hind ja telli

Klaasitööstuse jäätmed

Kübemed ja tolm Jäätmekood: 10 11 05 Arvuta hind ja telli
Klaasijäätmed Jäätmekood: 10 11 12 Arvuta hind ja telli
Klaas (akende vahetusest, hoonete lammutusest) Arvuta hind ja telli

Liha, kala, muude loomsete toiduainete töötlemise jäätmed

Pesemis- ja puhastussetted Jäätmekood: 02 02 01 Arvuta hind ja telli
Loomsete kudede jäätmed Jäätmekood: 02 02 02 Arvuta hind ja telli
Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid Jäätmekood: 02 02 03 Arvuta hind ja telli
Reovee kohtpuhastusseted Jäätmekood: 02 02 04 Arvuta hind ja telli

Metallitööstuse jäätmed

Mustmetalliviilmed ja treilaastud Jäätmekood: 12 01 01 Arvuta hind ja telli
Mustmetallitolm ja kübemed Jäätmekood: 12 01 02 Arvuta hind ja telli
Liivapritsimisjäätmed Jäätmekood: 12 01 17 Arvuta hind ja telli

Mootorsõidukite hoolduse jäätmed

Filtermaterjalid ja puhastuskaltsud Jäätmekood: 15 02 03 Arvuta hind ja telli

Pagari- ja kondiitritööstuse jäätmed

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid Jäätmekood: 02 06 01 Arvuta hind ja telli
Reovee kohtpuhastussetted Jäätmekood: 02 06 03 Arvuta hind ja telli

Puidu-ja mööblitööstuse jäätmed

Puukoore- ja korgijäätmed Jäätmekood: 03 01 01 Arvuta hind ja telli
Saepuru, laastud, pinnud Jäätmekood: 03 01 05 Arvuta hind ja telli

Puu-, köögi- ja teravilja töötlemise jäätmed

Pesemis-, puhastamis-, koorimis- ja separeerimissetted Jäätmekood: 02 03 01 Arvuta hind ja telli
Reovee kohtpuhastussetted Jäätmekood: 02 03 05 Arvuta hind ja telli

Reoveepuhastuse jäätmed

Võrepraht Jäätmekood: 19 08 01 Arvuta hind ja telli
Liivapüünisesete Jäätmekood: 19 08 02 Arvuta hind ja telli
Olmereovee puhastussetted Jäätmekood: 19 08 05 Arvuta hind ja telli
Tööstusvee biopuhastussetted Jäätmekood: 19 08 12 Arvuta hind ja telli
Muud tööstusreovee puhastussetted Jäätmekood: 19 08 14 Arvuta hind ja telli

Tekstiilitööstuse jäätmed

Komposiitmaterjalide jäätmed Jäätmekood: 04 02 09 Arvuta hind ja telli
Reovee kohtpuhastussetted Jäätmekood: 04 02 20 Arvuta hind ja telli
Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed Jäätmekood: 04 02 21 Arvuta hind ja telli
Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed Jäätmekood: 04 02 22 Arvuta hind ja telli
  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA