Müügitingimused

Tingimused kehtivad alates 12.04.2013.

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad PRÜGIVEDU.EE või tema poolt volitatud isiku (edaspidi Käitleja) jäätmevaldajale (edaspidi Klient)  jäätmekäitlusteenuste osutamisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerib Kliendi ja PRÜGIVEDU.EE vahelisi suhteid hinnakiri.

1.3. PRÜGIVEDU.EE jätab endale õiguse käesolevaid Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist PRÜGIVEDU.EE veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

2. Hinnakiri

2.1. PRÜGIVEDU.EE hinnad koosnevad erinevatest komponentidest, nagu jäätmeliik, konteineri tühjenduse hind, rendipäevade hind (alates 4ndast päevast), kilomeetripõhine transpordihind (lisandub väljaspool asulat) ning mis on kättesaadavad hinnakalkulaatoris ja tellimiskalkulaatoris.

2.2. Transpordi hind lisatakse ainult siis, kui asute väljaspool Tallinna ning kuvatakse hinna- või tellimiskalkulaatoris pärast asukoha määramist. Transpordi hinda arvestatakse alates linna piirist kõikidel suundadel. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on tellimuse esitamisel määranud kilomeetrid valesti, siis on PRÜGIVEDU.EE õigustatud esitama lisaarve samade tariifide alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

Transpordi hinna nägemiseks määrake hinna- või tellimiskalkulaatoris ära enda kaugus Tallinna linna piirist.

2.3. Konteineri tühjenduse hinnad sisaldavad jäätmete ladustamist ja sõltuvad jäätmete liigist, konteinerite mahust ja kaalust.
2.3.1. Klient võib pärast tellimuse esitamist paigaldada konteinerisse ainult neid jäätmeid, mille äraveo ta on tellinud. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on tellimuse esitamisel määranud jäätmeliigi valesti, siis on PRÜGIVEDU.EE õigustatud esitama lisaarve 50 % teenuse hinna ulatuses või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

2.3.2. Klient võib pärast tellimuse esitamist konteinerit täita kuni selle ülaservani. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on konteineri täitnud selle ülaservast kõrgemale, siis on PRÜGIVEDU.EE õigustatud ülegabariidi eest esitama lisaarve kuupmeetrihinna 20,49 €/m3 alusel (25,00 € koos käibemaksuga) või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

2.3.3. Konteineri hind on arvestusega, et see on täidetud kuni selle lubatud maksimaalse kaaluni. Kui tellimise teostamisel selgub, et konteiner on täidetud selle lubatud maksimaalsest kaalust enamaga, siis on PRÜGIVEDU.EE õigustatud esitama lisaarve ladestushinna 89,34 €/tonn alusel (109,00 € koos käibemaksuga) või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

Jäätmete liiki saab hinna- või tellimiskalkulaatoris määrata alles pärast asukoha määramist. Sobivat konteinerit saab valida alles pärast asukoha ja jäätmeliigi valimist.

2.4. Konteineri renti arvestatakse 4-ndast päevast alates. Rendihinna maksumuseks on 4.92 €/päev (6.00 € koos käibemaksuga) ja seda lisatakse ainult siis, kui kasutate konteinerit enam kui 3 päeva. Kui konteineri kasutamisel selgub, et Klient ei saa konteinerit kokkulepitud ajal tagastada, siis on PRÜGIVEDU.EE õigustatud esitama lisaarve lisapäevade eest kõrgemate tariifide alusel. Kõik lisapäevad kuuluvad juurdearvestamisele ning sellekohane arve edastatakse kliendi poolt määratud e-posti aadressile automaatselt.

Rendihinna nägemiseks tuleb hinna- või tellimiskalkulaatoris määrata ära konteineri kohaletoomise ja äraviimise aeg.

2.5. PRÜGIVEDU.EE jätab endale õiguse muuta hindu igapäevaselt. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli tellimise vormistamise momendil. Kõikidele veebist esitatud tellimustele saadetakse ka tellimuse kinnitus ja arve, milles on fikseeritud tellimuse hetkel kehtinud hinnad.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu "Jätka tellimuse vormistamisega" ning täita kõik etteantud blokid. Tellimus kinnitatakse kui valida üks võimalikest makseviisidest ja vajautada nuppu "Kinnita tellimus"

3.2. Enne vajutamist nupule "Kinnita tellimus" on Kliendil võimalik tellimust muuta koheselt. Pärast tellimuse kinnitamist on võimalik teha muudatusi läbi vastava lingi, mis saadetakse Kliendile tema poolt määratud e-posti aadressile koos tellimuse kinnitusega.

3.3. Tellimuse vormistamisel või muutmisel saate abi küsimiseks helistada PRÜGIVEDU.EE telefonile: 608 0040, suhelda reaalajas klienditeenindusega läbi kodulehe või saata oma nimi ja e-posti aadress kodulehe paremas servas paikneva kiirpäringu vormiga.

4. Teenuse eest tasumine

4.1. Me töötame ettemaksu alusel ja võtame tellimuse töösse juhul, kui meile laekub 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates maksumuse laekumisest PRÜGIVEDU.EE arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimise täitmise hetkeks meie kontole laekunud, siis loeme seda sooviks tellimusest loobuda ja tühistame tellimuse. Me ei võta vastu sularaha kohapeal.

Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Lepingulised kliendid saavad tellimuste eest tasuda vastavalt määratud maksetähtajale

4.2. Tellimuse tasumisel saab Klient valida endale sobiva makseviisi (vt: makseviisid)
4.2.1. Pangalingiga - Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Peale teenuse vormistamist ning sobiva internetipanga valimist suunatakse Klient internetipanka, kus ta näeb eeltäidetud maksekorraldust. Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuda internetipangast vajutades nuppu "Tagasi kaupmehe juurde"
4.2.2. Ülekandega pangakontole - Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest ettemaksuarve arve alusel peale teenuse  vormistamist. Klientidele, kes esitavad tellimuse veebist PRÜGIVEDU.EE kaudu saadetakse ettemaksuarve automaatselt tellimuses näidatud e-posti aadressile. Klientidele, kes esitavad tellimuse telefoni teel saadab klienditeenindaja ettemaksuarve pärast tellimuse sisestamist
4.2.3. Krediitkaardiga - Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Klient suunatakse krediitkaardiga maksmisele automaatselt pärast krediitkaardimakse valiku tegemist
4.2.4. Kasutades krediidilimiiti ja maksetähtaega - Kliendile võimaldatakse määratud limiidi ja maksetähtaja ulatuses teenuste kasutamist. Krediidilimiiti ja maksetätaega saavad taodelda ainult kliendikonto omanikud läbi iseteeninduskeskkonna.

5. Teenuste kohaletoimetamine

5.1. Tellimus kuulub täitmisele tellimuses märgitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul

5.2. Tellimuse kinnituses toodud tarneaeg kehtib juhul kui 100 % tellimuse maksumusest on tasutud tellimuse esitamise päeval.

5.3. Ettemaskuarvega tasudes peab tasumisele kuuluv summa olema täielikult laekunud hiljemalt tellimise teostamise eelnevaks päevaks. Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on vajalik täpsustada teenuse osutamise võimalikus eraldi klienditeenindusega, informatsiooni saab tööpäeviti kella 8:00-17:00 klienditeeninduse telefonil: 608 0040

Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on PRÜGIVEDU.EE õigustatud keelduma teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

6. Tellimuse tühistamine

6.1. Kliendil on õigus tellimus tühistada igal ajal ennem teenuse osutamise tähtaega. Tellimust ei saa tasuta tühistada kui tellimust on asutud täitma - st prügiveok on paigaldanud Kliendile konteineri. Sellisel juhul tasub Klient tühisõidu eest 48,36 € (59.00 € koos käibemaksuga).

6.2. Tellimuse tühistamiseks peab Klient saatma PRÜGIVEDU.EE-le kirjaliku vastavasisuluise avalduse aadressile: info@prugivedu.ee

6.3. Tellimuse tühistamise avaldusse tuleb märkida tellimuse number ja tühistamise teinud isiku kontaktandmed

7. Pretensiooni esitamise aeg

7.1. Lepingutingimustele mittevastava teenuse eest on Kliendil pretensiooni esitamise õigus.

7.2. Pretensiooni esitamiseks peab Klient saatma PRÜGIVEDU.EE-le kirjaliku vastavasisuluise avalduse aadressile: info@prugivedu.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
- Tellimuse number
- Kliendi nimi ja kontaktandmed
- Teenuse mittevastavuse põhjus

7.3. Vastav pretensioon peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale teenuse kasutamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda PRÜGIVEDU.EE-lt asendusteenuse osutamist või raha tagastamist.

7.4. Peale Kliendi kirjaliku pretensiooni esitamist kohustub PRÜGIVEDU.EE andama kirjaliku vastuse 15 päeva jooksul.

 

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA