Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed mida kogume:

Segaehituspraht (uusehitustelt)

Segaehituspraht on uusehituse käigus tekkinud ja taaskasutamiseks sobilike ERILIIGILISTE JÄÄTMETE SEGU, nagu: puit, paber, kile, plastik, metall, kips jt jäätmed Loe lisa>>

Lammutuspraht (renoveerimistöödelt)

Lammutuspraht on renoveerimise või lammutuse käigus tekkinud JÄÄTMESEGU, mis oma omadustelt taaskasutamiseks ei sobi või ei ole seda majanduslikult otstarbekas teha. Loe lisa>>

Sorteeritud ehitusjäätmed

Sorteeritud ehitusjäätmed on ehituse, renoveerimise või lammutuse käigus tekkinud ning nende tekkekohas ERI LIIKIDESSE kogutud ning taaskasutuseks sobilikud jäätmed nagu: tellis, kivi, katusekivi, betoon, töötlemata puit, metall, jt jäätmed. Loe lisa>>

Ohtlikud ehitusjäätmed

Ohtlikud ehitusjäätmed on asbesti sisaldavad jäätmed, naftaproduktidega saastunud pinnas, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, sh nende kasutatud tühi taara, samuti nendega immutatud materjalid. Ohtlikud ehitusjäätmed TULEB KOGUDA LIIKIDE KAUPA ERALDI ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Loe lisa>> 

Ehitusjäätmete kogumise lahendused ehitusettevõtetele

Meie klientideks on paljud igas suuruses ehitusettevõted Eestis. Nad kasutavad meid, sest meie sõbralik klienditeenindus, usaldusväärsus ja kõrgetasemeline klienditugi alates veebipõhisest nõustamisest kuni personaalse kliendihalduri ning  juurdepääs iseteeninduse kaudu statistiliste andmetele ja aruandlusele (tellimused, arved, jäätmeõiendid)

Vaata, millisedi lahendusi pakub PRÜGIVEDU.EE ehitusettevõtetele SIIT

Kuna enamik ehitusjäätmete puhul on tegemist väärtusliku taaskasutamiseks sobiva ressurssiga, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud. Segaehitusjäätmed tuleb taaskasutusele võtmiseks kõigepealt üksteisest eraldada - sortida. Parimad tulemused saavutatakse siis, kui juba jäätmete konteinerisse ladustamisel hoiduda määrdunud materjali segunemisest puhta materjaliga, sest ehitusjäätmete hilisemal sortimisel eraldatav materjal ei pruugi olla enam taaskasutuseks piisavalt puhas. Segaehitusjäätmete hulka visatud vedelad ohtlikud jäätmed võivad rikkuda kogu konteineri sisu. Segaehitusprahi kogumise järgselt tegelevad sorteerimisega jäätmekäitlusettevõtted

PRÜGIVEDU.EE hoolitseb sorteerimise eest

Kõik meie poolt kogutud ehitusjäätmed läbivad sorteerimisprotsessi, mille tulemusena leiavad taaskasutamist keskmiselt 80 protsenti jäätmetest. Eelnevalt sorteeritud ehitusjäätmed saate meile anda üle segaehitusprahist soodsamalt tingimusel, et konteiner sisaldab ainult ühte liiki jäätmeid

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA