Tänava ajutine sulgemine

Tänava ajutise sulgemisloa taotlemine on vajalik kui soovitakse paigaldada konteinerit avaliku kasutusega sõiduteele või kõnniteele. Sulgemisluba on vajalik taotleda avalliku tänava osalisel või täielikul sulgemisel

 

Taotluse esitamiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • vormikohane ja allkirjastatud taotlus
  • liikluskorraldusskeem, milles näidatakse avaliku tänava sulgemise ulatus


Tänava ajutine sulgemisluba väljastatakse

  • taotluse ja liikluskorraldusskeemi kinnitamisel Kommunaalameti poolt
  • riigilõivu tasumist kinnitava maksekorralduse koopia esitamisel

 

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA