Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed jagunevad:

Segaehituspraht

Need on renoveerimise, ehituste- või lammutuse käigus tekkinud ERILIIGILISTE JÄÄTMETE SEGU, nagu: puit, paber, kile, plastik, tellis, betoon, metall, klaas, plastik, tekstiil jms jäätmed, mis taaskasutusele võtmiseks tuleb kõigepealt üksteisest eraldada - sorteerida. Loe lisa>>

Sorteeritud ehitusjäätmedPildid / - Puidujäätmed

Need on renoveerimise, ehituse- või lammutuse käigus tekkinud ning nende tekkekohas ERI LIIKIDESSE kogutud ning taaskasutusse sobilikud jäätmed nagu: tellis, kivi, katusekivi, betoon, puit, metall, pinnas, liiv, muld jt jäätmed. Loe lisa>>

Ohtlikud ehitusjäätmed

Pildid / - - ohtlikudjäätmed tünnid

Need on asbesti sisaldavad jäätmed, naftaproduktidega saastunud pinnas, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, sh nende kasutatud tühi taara, samuti nendega immutatud materjalid. Ohtlikud ehitusjäätmed TULEB KOGUDA LIIKIDE KAUPA ERALDI ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Loe lisa>> 

 

 

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

banks